Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Crayenthema: We spelen samen! 

 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN DE CRAYENESTERBASISSCHOOL

nr. 01 07-09-2017

Bericht van de directie

Beste ouders,

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer bijna op.

Een week van groepsvorming, kennismaken met elkaar en met de nieuwe methodes. We hebben voor lezen in de groepen 3 en voor taal/spelling nieuwe methodes aangeschaft. Aantrekkelijk materiaal voor de kinderen en veel meer mogelijkheden om op het eigen niveau te kunnen werken en leren.
Misschien heeft u ook gezien dat alle oude digiborden in het hoofdgebouw zijn vervangen door verrijdbare touchscreens. Woensdag is de dependance aan de beurt. Deze week wordt de Wifi geüpgraded naar een toekomstbestendig niveau.

In de vakantie zijn ook de toiletten bij de huidige groepen 5 vervangen. In de week van 18 september worden ook de tussenschotten geplaatst en werkt het weer zoals het hoort.Jaarboekje 2017-2018

Beste ouders en verzorgers,

Op de website bij de rubriek Ouder/schoolinfo vindt u het jaarboekje 2017-2018 van de Crayenesterschool. Het jaarboekje is een actuele bijlage van de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven. Het jaarboekje omvat praktische en actuele informatie die in de loop van dit schooljaar van pas kan komen. U ontvangt dit jaarboekje jaarlijks ook aan het begin van elk nieuw schooljaar. De schoolgids kunt u vinden op onze website.

Als er vragen zijn naar aanleiding van de inhoud van dit boekje, richt u zich dan tot de leerkracht van uw kind(eren) of tot de directie.

Wij wensen u en uw kind veel plezier tijdens dit schooljaar. 

 

 

Inloopmoment

Het inloopspreekuur is op maandag van 8.30 uur tot 9.00 uur. 

Mocht deze dag u niet uitkomen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer van onze school is 023-5474147. U kunt ook een mail sturen naar info@crayenester.nl.

Zwemmen

Donderdag 14 september gaan de groepen 4 zwemmen. Vergeet u niet de zwemkleding mee te geven!

Onze jarigen van eerste 14 dagen van september

1-9

Storm

6B

2-9

Floris

6B

2-9

Teun

3A

3-9

Roan

1/2A

5-9

Cees

8A

6-9

Valerie

8A

6-9

Thomas

4B

7-9

Therenz

4B

8-9

Eveline

5A

8-9

Ilias

8B

9-9

Annabel

4B

9-9

Muret

3B

9-9

Anne-Lotte

3B

10-9

Teun

6B

11-9

Jelte

6A

11-9

Fine

7A

12-9

Lynn

8B

12-9

Lise-mare

3A

12-9

Ole

8A

14-9

Damiaan

5B

'Actieve ouderborrel'

Gisteren woensdag 6 september hadden we de 'actieve ouderborrel' en ik weet zeker dat er veel meer actieve ouders zijn, dan dat er gisterenavond waren. Ik wil in ieder geval alle ouders bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen hebben.

Wijziging programma Informatie-avonden

Vanaf maandagavond starten de info-avonden. Het zal iets anders gaan dan dat u gewend bent. Ik, Marlies van der Rijst, wil graag de eerste 10 minuten vertellen wat we dit jaar gaan doen, welke speerpunten we hebben en u informeren over een aantal organisatorische en of praktische zaken. Dit betekent dat we zullen starten in de aula.

Maandag 11-9
19.00 uur alle groepen 1/2
20.00 uur groepen 4

Dinsdag 12-9
19.00 groepen 3
20.00 uur groepen 6

Woensdag 13-9
19.00 uur groepen 5
20.00 uur groepen 7

Donderdag 14-9
19.00 uur groepen 8 informatie over Voortgezet Onderwijs
20.00 uur groepen 8 klasseninformatie 

 

 

Crayenthema: 'We spelen samen'

In het kader van de maandafspraak We Spelen Samen zullen alle kinderen weer groepsdoorbroken spelletjes doen tijdens het inmiddels traditionele Speeluur. Dit Speeluur vindt dit jaar plaats op woensdag 13 september vanaf 11.15 uur. Het doel is om de onderlinge band te versterken en ook buiten de groep elkaar te leren kennen.
 

Alle kinderen mogen die dag een spel van thuis meenemen, waarbij van belang is dat het spel met meer dan twee kinderen gespeeld kan worden. In de praktijk zijn bordspellen hiervoor het aangewezen medium. Geen computerspellen of andere elektronische middelen graag.

Wilt u er zorg voor dragen dat de naam van uw kind op het spel staat genoteerd?

Staking 5 oktober

Donderdag 5 oktober, de dag van de leerkracht, wordt er gestaakt in het primair onderwijs. Hoewel ik nog niet van alle leerkrachten  gehoord heb of ze gaan staken, lijkt het me verstandig om er van uit de gaan dat wij op deze dag geen onderwijs geven en alvast op zoek te gaan naar opvang voor uw kinderen. 

Oproep vrijwilligers voor TSO (tussenschoolse opvang)

oproep_TSO_ouders_juni_2017.pdf

CentrumJeugdGezin

Op woensdag 27 september starten de Kind in Echtscheidingssituatie (KIES) trainingen voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingen worden gegeven op de Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. Kinderen die in de gemeente Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude of Bloemendaal wonen, kunnen aan deze training meedoen. KIES is een laagdrempelige spel en praat groep voor kinderen, gericht op het verwerken van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de hand van creatieve opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt nu een aantal jaren de KIES training aan. Kinderen die aan deze training hebben meegedaan waren enthousiast. De ouders gaven aan dat hun kinderen door de training vrolijker zijn geworden en beter voor zichzelf opkomen.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG en KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken op 0653672449 of via email cheijns@wijheemstede.nl. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan deze training.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl.      

CentrumJeugdGezin KIES trainingen

KIES_5-7_najaar_2017.pdf

KIES_8-12_najaar_2017.pdf

 

Met vriendelijke groet,

namens het team,
Marlies van der Rijst