Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

MR (medezeggenschapsraad)

In de medezeggenschapsraad van de Crayenesterbasisschool hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. De MR vergadert gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn op verzoek van de directie in te zien.

In het reglement voor de MR van de Crayenesterbasisschool is vastgelegd bij welke zaken de instemming dan wel het advies van de MR wordt gevraagd. Het is uiteraard mogelijk het reglement in te zien. U dient hiervoor contact op te nemen met leden van de MR of met de schoolleiding.

In het begin van het schooljaar organiseert de MR de algemene ouderavond. Naast de verantwoording over het afgelopen jaar, wordt er altijd aandacht besteed aan een actueel thema.

MR-leden zitten drie jaar in de MR. Als er een vacature is voor een ouder-lid, kunnen kandidaten zich melden en worden er verkiezingen gehouden.

Contact MR (medezeggenschapsraad)

Heeft u een vraag, opmerking of tip  bestemd voor de MR, dan kunt u dit mailen naar mr@crayenester.nl

Uw reactie komt dan terecht bij de voorzitter van de MR, die voor de afhandeling en beantwoording zorgt.