Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Handboek OR

 

Handboek van de Ouderrraad

OR_handboek_getekend.pdf

OR (Ouderraad)

De Crayenester Basisschool heeft een Ouderraad die fungeert als klankbord voor ouders: het verbindend element tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding (en Medezeggenschapsraad) van de school. De Crayenester Ouderraad (“OR”) legt de wensen en signalen van ouders neer waar ze horen, vertaalt deze in prioriteiten, en koppelt vervolgens terug wat er mee is gedaan. Daarnaast probeert de Ouderraad zoveel mogelijk invulling te geven aan de praktische realisatie van die prioriteiten, met behulp van werkgroepen voor Activiteiten, de Schoolkrant, Sporten etc etc. 

Heeft u vragen of wensen – laat het ons weten op crayenesterouderraad@remove-this.gmail.com, of schiet ons even aan.

Odette de Droog (voorzitter)
Guido Stigter, penningmeester
Floor Balder
Frans van de Werf
Femke Baartman

Leden van OR

Guido Stigter

Frans vd Werf

Frans van der Werf, vader van Yara, groep 4A (schooljaar 2015-2016).
Lid sportcommissie vanuit ouderraad.

Femke Baartman

Mijn naam is Femke Baartman, moeder van Sep (1 jaar) en van Thijs (6 jaar, groep 4A). Ik heb 15 jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs in Amsterdam en ben sinds 4 jaar docent aan de Pabo Hogeschool Leiden. 

Vanuit mijn passie voor onderwijs zit ik in de OR; ik denk en help graag mee om de Craay te ondersteunen waar dit mogelijk is.

Groet,
Femke