Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Handboek OR

 

Handboek van de Ouderrraad

OR_handboek_getekend.pdf

OR (Ouderraad)

De Crayenester Basisschool heeft een Ouderraad die fungeert als klankbord voor ouders: het verbindend element tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding (en Medezeggenschapsraad) van de school. De Crayenester Ouderraad (“OR”) legt de wensen en signalen van ouders neer waar ze horen, vertaalt deze in prioriteiten, en koppelt vervolgens terug wat er mee is gedaan. Daarnaast probeert de Ouderraad zoveel mogelijk invulling te geven aan de praktische realisatie van die prioriteiten, met behulp van werkgroepen voor activiteiten, sporten etc. wensen – laat het ons weten op crayenesterouderraad@gmail.com, of schiet ons even aan.

Martijn Horsman (voorzitter)
Guido Stigter, penningmeester
Frans van de Werf
Femke van Baarlen
Ivonne van Arkel

Leden van OR

Guido Stigter

Ivonne van Arkel

Moeder van Tom in groep 2, Jan in groep 6 en Ben in groep 7 (schooljaar 2017/2018). Ik ondersteun de school graag op verschillende manieren, een ervan is de OR.

Frans vd Werf

Frans van der Werf, vader van Yara, groep 7A (schooljaar 2018-2019). 

Vanuit de ouderraad betrokken bij onder andere de coördinatie van de Avondvierdaagse en de Heemstedeloop. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen in een prettige en veilige omgeving opgroeien en les krijgen en zich daarbij ook op sportief vlak ontwikkelen.  

Femke van Baarlen

Ik ben de moeder van Juliet (groep 1A). Ik vind het leuk om in de OuderRaad actief te zijn voor de school, de leerlingen en hun ouders. We willen graag een spreekbuis voor de ouders zijn, we stimuleren activiteiten zoals sport- en culturele evenementen en schoolfeesten en adviseren de school (gevraagd en ongevraagd) over belangrijke onderwerpen. Hopelijk kan ik op deze manier met de OR ook een bijdrage leveren aan een goed en gezellig schoolklimaat.