Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Ouderparticipatie op de Crayenester

De school wil de ouders/verzorgers graag betrekken bij de school en de groep(en) waarin uw kind zit. Hiervoor bent u welkom op de verschillende ontmoetingsavonden en bij activiteiten- en werkgroepjes.

Ouderavonden

Ieder najaar wordt de jaarlijkse ouderavond gehouden, waarbij zowel financiŽle als beleidsmatige zaken aan de orde komen. Er wordt op deze jaarlijks ouderavond rekenschap gegeven over de inkomsten en uitgaven van de school.
Daarnaast komen specifieke onderwerpen aan bod.

Soms worden er tussentijdse ouderavonden georganiseerd, waarbij deskundigen uitgenodigd worden om met ouders en leerkrachten actuele thema's te bespreken.

Elke avond wordt afgesloten met een informele borrel.

Kennismakingsavond (per klas)

Aan het begin van elk schooljaar houdt elke groep een kennismakingsavond, waarbij de ouders en leerkrachten onderling kunnen kennismaken.
De leerkracht zal hier het schoolwerk voor het komende schooljaar toelichten en vragen beantwoorden. Ook zullen klassenouders worden gevraagd om te assisteren bij praktische, logistieke, creatieve en/of buitenschoolse activiteiten.

'10-minutengesprekken'

Bij de 10-minutengesprekken wordt u geÔnformeerd over de vorderingen van uw kind op school. Deze gesprekken vinden enkele weken voor de eerstvolgende rapportuitreiking plaats. Indien daar aanleiding voor is, kunt u natuurlijk ook zelf tussendoor een afspraak met de leerkracht maken.

MR, Activiteitencommissie

Wilt u actief meedenken met onderwerpen betreffende de school dan kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad (MR). 
Voor het mee-organiseren van de feestelijke en sportieve evenementen op school kunt u zich aanmelden bij de  activiteitencommissie. 

En natuurlijk heeft u zich al opgegeven voor het ontvangen van de wekelijkse nieuwsbrief het 'crayenpootje'.