Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Rooster en aanmelding TSO

Indien u zich als ouders/verzorger 1x per week, 1 Ó 2 x per maand of incidenteel (als invaller) hiervoor vrij kunt maken dan kunt u dat via het aanmeldingsformulier aan de co÷rdinator bij CASCA kenbaar maken. 
Zij neemt u op in de administratie en zorgt ervoor dat er per keer een vrijwilligersvergoeding aan u wordt overgemaakt. Ook stuurt zij u een lijst met contactgegevens van de deelnemende ouders zodat u bij verhindering onderling kunt ruilen.

Handboek pauze begeleiding Crayenesterbasisschool

handboek_Crayenesterschool_januari_2016.pdf

TSO: tussenschoolse opvang (pleinwacht)

Vanaf 2007 wordt er, in samenwerking met CASCA Kinderopvang en een groep ouders/verzorgers, invulling gegeven aan de tussenschoolse opvang, de zogenaamde 'pleinwacht'. Dit is nodig om de leerkrachten tijdens de lunch hun verplichte pauze te kunnen laten nemen. Hierdoor kan het - door de ouders zeer gewaardeerde - continurooster op de Crayenester gehandhaafd blijven

De pauzebegeleiding is ingebed in het geheel van de school en biedt kinderen een veilige en vertrouwde plek om tussen de middag onder leiding van vertrouwde gezichten, in een ontspannen sfeer buiten te kunnen spelen. De coordinatie wordt verzorgd door Casca KO en naast ouders en vrijwilligers, staan ook iedere dag een aantal pedagogisch medewerkers van Casca KO op het plein. De TSO-medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, hebben een keer in de 8 weken overleg en krijgen scholing aangeboden. Elke maand wordt het rooster opgestuurd.Voor uitgebreide informatie kunt u het Handboek Pauzebegeleiding Crayenesterschool inzien dat op deze site staat.

TSO-medewerkers

Martha van der Lem is co÷rdinator Tussenschoolse Opvang en leidinggevende Buitenschoolse opvang bij Casca. Samen met Merel Lambermon, regelt zij de pleinwacht. Merel Lambermon is pedagogisch medewerkster bij Casca. Zij is tijdens TSO tijd,  samen met pedagogische medewerkster  Patrica vd Aa, op verschillende pleinen te vinden.  

Naast deze mensen zijn er ouders en vrijwilligers  die zich regelmatig inzetten voor de TSO. Toch ontstaan er vaak lege plekken in het rooster voor de pleinwacht. Op elk van de drie pleinen kleuterplein, grote plein en dependance) zijn er per middagpauze twee of drie personen voor 0,5 Ó 1,5 uur nodig..

Indien u zich als ouders/verzorger 1x per week, of 1 Ó 2 x per maand hiervoor vrij kunt maken dan kunt u dat via het aanmeldingsformulier aan de co÷rdinator bij CASCA kenbaar maken. 
Zij neemt  dan contact met u op om uitleg te geven en afspraken te maken.