Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)
We want you as klaarover!

 

Verkeersveiligheid

Rond iedere school ontstaan verkeersonveilige situaties doordat in een korte tijd veel mensen hun kinderen naar school brengen. Afgelopen jaren is er door allerlei instanties kritisch gekeken naar de verkeersveiligheid rond de Crayenester. De maatregelen die genomen konden worden zijn genomen in overleg met Gemeente, VVN en politie. Toch kan er nog meer verbeterd worden als iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Wij hopen ook met onze huisregels de verkeersveiligheid te vergroten en vragen u om een goed voorbeeld te geven aan uw kinderen en onze leerlingen.

De Crayenester is op meerdere manieren actief bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid:

 • verkeersbrigadiers
 • huisregels
 • verkeerslessen

Verkeersbrigadiers

Allereerst is er elke ochtend en middag een team van verkeersbrigadiers ('klaar-overs') druk doende om uit en naar schoolkomende kinderen en ouders veilig te helpen oversteken.
Wilt u als ouder ook één keer per week helpen met oversteken? U kunt zich opgeven bij guidostigter@hotmail.com.

U krijgt vooraf instructie en uw kind mag dan natuurlijk eerder de school in. De kinderen van klaar-overs worden opgevangen op school.

Huisregels

Om en nabij de school worden deze huisregels en afspraken nagestreefd.

 • Er mag niet op het schoolplein gefietst worden. Wilt u ook uw kind hierop wijzen?
 • Als u dichtbij woont, kom dan het liefst lopend naar school (dit is een goede en rustige manier om de elementaire verkeersregels te leren kennen; bovendien zijn de fietsenstallingen van de school en de dependance behoorlijk vol).
   
 • Als u verderaf woont, kom dan het liefst met de fiets naar school, waarbij brengende en halende ouders hun fiets het beste binnen het hek op het schoolplein kunnen plaatsen (i.v.m. ruimtegebrek op de smalle stoep)
  ... en natuurlijk: niet tegen het verkeer in fietsen! 
   
 • Indien u toch met de auto komt: s.v.p. niet fout parkeren (dus niet op de stoep en voor uitritten en ook niet op de verkeersdrempel voor de school) of, indien u uw kind alleen afzet: goed uitkijken voor passerende fietsers! Nog veiliger is het om uw auto een stukje verderop te parkeren en even naar school te lopen.

Naast het veiligheidsaspect vinden wij het ook belangrijk om een goede relatie met de buurtbewoners te houden. Dus daarom nogmaals het verzoek om op de juiste plekken te parkeren en niet voor een uitrit te gaan staan.

Verkeerslessen

Verder zijn er natuurlijk de klassikale verkeerslessen, waarbij ook toetsen worden afgenomen en sommige activiteiten in de praktijk worden geoefend.
Op school worden er ook fietskeuringen door de politie georganiseerd.

Wat zijn de regels voor het vervoeren van kinderen in auto's?

Kinderen kleiner dan 1,35 meter

Goedgekeurd kinderzitje (afhankelijk van gewicht kind)

Kinderen groter dan 1,35 meter en volwassenen

Autogordel en zonodig ook een goedgekeurd kinderzitje (als de gordel over de hals loopt in plaats van over de borst, gebruik dan ook een zittingverhoger)

Daarbij geldt:

 • Een kinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens ECE-reglement 44/03 of 44/04. Dit vindt u op het keuringslabel of de keuringssticker.
 • Het kinderzitje moet op de juiste manier zijn vastgezet. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het zitje. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen uitsluitend vervoerd worden in een kinderzitje.
 • De regels gelden voor het vervoer van kinderen in en op alle gemotoriseerde voertuigen. 
 • Voor vervoer in metro, trein en tram gelden de regels niet.

Gewicht

Type zitje

0 - 9 kg

Babyautostoeltje (groep 0 en 0+)

9 - 18 kg

Kinderautostoeltje (groep 1)

15 - 36 kg

Zittingverhoger (groep 2 en 3)

> 36 kg

Autogordel, eventueel met zittingverhoger of afzonderlijke gordelgeleider

Bij zitplaatsen waar geen autogordels zitten, mag niemand vervoerd worden. Dit kan problemen opleveren als u bijvoorbeeld meer dan drie kinderen op de achterbank moet vervoeren. 
Enkele belangrijke punten op een rij:

 • Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één autogordel mag niet.
 • Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken.
 • Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn. 

Bijzondere situaties

Bouwjaar voertuig

Hoeft uw voertuig op grond van zijn bouwjaar geen autogordels te hebben, dan mag u toch personen vervoeren. Let wel; kinderen van drie jaar en jonger mag u dan nog steeds niet los vervoeren. U moet dan een kinderbeveiligingsmiddel gebruiken. Maar ook hier geldt niet meer dan één persoon per zitplaats. Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder gordel (kinderbeveiligingsmiddel) niet op de voorbank zitten. Het type zitje is afhankelijk van het gewicht van het kind.

Te weinig plaats

Als er op de achterbank van de auto al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In dat geval mag een kind op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.

Geen gordels achterin

Als er op de achterbank geen gordels aanwezig zijn, kan er geen autostoeltje worden vastgemaakt en mogen kinderen jonger dan 3 jaar er niet vervoerd worden. In dat geval mogen kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen los op de achterbank zitten.

Geen gordels voorin én achterin

Als voorin de auto ook geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen tot 3 jaar helemaal niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar of ouder mogen, als ze kleiner dan 1,35 meter zijn, ook niet voorin zitten in een auto zonder gordels.

Vervoer van 'andere' kinderen

Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een kinderzitje in de auto hebben. Maar voor andere kinderen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet een vakantiereis) volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).

Airbag

Als een zitplaats een airbag heeft, mogen kinderen niet worden vervoerd in een (baby)autostoeltje dat tegen de rijrichting in is geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de auto of een garage.

Hoeveel kinderen
mag ik op de achterbank vervoeren?
 

 

 

 

 

 

 


In een auto met gordels achterin:

 • Net zoveel kinderen tot 1,35 meter als er gordels zijn. Zij moeten een goedgekeurd kinderzitje gebruiken, behalve in de genoemde uitzonderingsgevallen.

In een auto zonder gordels achterin:

 • Zoveel als er op de bank of stoelen passen.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen in een auto zonder gordels niet vervoerd worden (behalve in een taxi of bus)

Tarief boete kind niet in kinderzitje voertuig
Gebruikt u geen autogordel of een goedgekeurd kinderzitje terwijl dat wel verplicht is, dan riskeert u een boete. Kinderen vanaf 12 jaar die de gordel niet dragen, krijgen de bekeuring zelf thuisgestuurd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de boete hoger uitvalt. 
NB. Veel verzekeringsmaatschappijen dekken de letselschade niet als blijkt dat er geen gebruik is gemaakt van een kinderzitje

Meer informatie