Crayenester Basisschool Heemstede - Crayenestersingel 37 (023 - 547 4147) - dependance: Overboslaan 32 (023 - 529 7639)

Verlofaanvraag en leerplicht

Voor de aanvraag van verlof (vrijstelling van schoolbezoek) kunt u gebruik maken van het verlofaanvraagformulier. In welke gevallen u verlof kunt aanvragen staat in hoofdstuk 8.6 van onze schoolgids:

Verlof regels volgens leerplichtwet

Wij wijzen u er met klem op dat slechts in uitzonderlijke gevallen voor verlof toestemming wordt verleend. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van leerplein. Indien u van de verlofregeling gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor bij de directeur een schriftelijk verzoek indienen. De hiervoor bestemde formulieren zijn op school bij de administratie verkrijgbaar. Wanneer geen toestemming is verleend en de lessen toch worden verzuimd, dan heeft de school de wettelijke plicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op de naleving van de leerplicht.

In onderstaand PDF-file kunt u de informatie lezen.