Groep 6

In groep 6 zitten de kinderen officieel in de bovenbouw van de basisschool. In dit leerjaar besteden wij veel aandacht aan begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal.
Naast deze kernvakken zijn er ook lessen: muziek, lichamelijke opvoeding, geestelijk vormend onderwijs, schrijven, Engels, informatiekunde, ICT en thematisch werken. Hiermee willen wij het onderwijs zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de nieuwe manier van leren en werken.

In groep 6 wordt zelfstandigheid steeds belangrijker. Zij leren bijvoorbeeld om hun rekenwerk voor de hele week in te plannen met behulp van een weektaak.

Ook krijgen de kinderen dit leerjaar voor het eerst huiswerk mee.

Een vast uitstapje in groep 6 is Thijsse’s Hof. Dit is een heemtuin voor natuur- en milieueducatie en wij  bezoeken wij één of meerdere voorstellingen.Dank voor alle inzendingen en wat hebben jullie je best gedaan! Het was daarom heel moeilijk voor ons om te kiezen.
Alle prachtige inzendingen zullen te zien zijn in de school komende weken. 1 tekening sprong er toch echt uit en komt daarom op de voorkant van het programmaboekje te staan van het zomerfeest die komende week aan de oudste per gezin wordt uitgedeeld.
Shout out naar Cynthia uit 7B! 

Ook de midden en onderbouw is natuurlijk niet onbelicht gebleven; de tekening van Arwen uit 4a en  Philou uit 2b zijn ook in het programmaboekje te zien! Veel dank voor jullie inzet, we hebben genoten vanaf jullie creativiteit! 

 Liefs van de activiteiten commissie 
Groep 8A is 12-5-'22 naar het Blindenmuseum in Velsen geweest.
Toen we aankwamen werden we begeleid door blinde mensen. Het begon met zelf braille schrijven. Dan moest je je eigen naam schrijven op een braille typemachine en onze begeleider moest het dan lezen.
Toen gingen we in een rijtje door een hele donkere ruimte met allerlei obstakels, geluid en geuren.

We beleefden hoe het is om als blinde door het park te lopen en in de disco te dansen. Het was een leuke ervaring en zeker een aanrader voor meerdere klassen.
Groeten,
Dinte en Saar