HomePraktischMR (medezegg. raad)

MR (medezeggenschapsraad)

In de medezeggenschapsraad van de Crayenesterschool hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. De MR vergadert gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn op verzoek bij de directie in te zien.

In het reglement voor de MR van de Crayenesterschool is vastgelegd bij welke zaken de instemming dan wel het advies van de MR wordt gevraagd. Het is uiteraard mogelijk het reglement in te zien. U dient hiervoor contact op te nemen met leden van de MR of met de schoolleiding.

In het begin van het schooljaar organiseert de MR de algemene ouderavond. Naast de verantwoording over het afgelopen jaar, wordt er altijd aandacht besteed aan een actueel thema.

MR-leden zitten drie jaar in de MR. Als er een vacature is voor een ouder-lid, kunnen kandidaten zich melden en worden er verkiezingen gehouden.

Contact MR (medezeggenschapsraad)

Heeft u een vraag, opmerking of tip bestemd voor de MR, dan kunt u dit mailen naar mr@crayenester.nl

Uw reactie komt dan terecht bij de voorzitter van de MR, die voor de afhandeling en beantwoording zorgt.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Elke week het laatste nieuws ontvangen? Nooit meer een studiedag vergeten? Snel op de hoogte van het vakantierooster? Weten wat de activiteiten van de komende week zijn? Dat kan heel gemakkelijk en nu ook op uw mobiel. Meld u aan en ontvang elke vrijdag "De Kras".

Nieuwsbrief De Kras ook op mobiel!