HomeOnderwijsPassend onderwijs

Belangrijke informatie over Passend onderwijs

Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet bieden voor álle leerlingen die zich bij de school aanmelden. Er zijn drie mogelijkheden:
• een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding)
• een aanbod op een andere reguliere school
• een aanbod op een school voor speciaal (basis) onderwijs
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is.

Wat houdt de zorgplicht in?
Met de invoering van passend onderwijs door de overheid hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om ook alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. Leraren en ouders hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de school.

Doelen passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
• Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen
• In principe een kind naar een reguliere school gaat en als dat niet kan, naar het speciaal (basis) onderwijs
• Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat
• De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen
• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten

Basisondersteuning
Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben.

Passend onderwijs op de Crayenesterschool
De Crayenesterschool verantwoordt de uitgaven van het geld voor passend onderwijs in het Ondersteuningsprofiel. Kort samengevat wordt er ingezet op
• lees-en spellingbegeleiding voor kinderen met dyslexie,
• traject voorbereiding op het voortgezet onderwijs voor kinderen met dyslexie,
• een onderwijsassistent die, inzetbaar is voor de groepen 1 tot en met 4/5,
• leerkrachten die gedeeltelijk ambulant zijn om ondersteuning te bieden in de groepen 5 tot en met 8,
• Levelwerk voor kinderen die meer aankunnen,
• leerkrachten met een specialisatie (denk aan rekenen, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, taal, meerbegaafdheid) die gedeeltelijk ambulant zijn om ondersteuning aan collega’s te bieden.02 februari -  groepen 8
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan het PET event, techniekdagen voor de basisschool.
Elke groep heeft drie workshops gedaan zoals bijvoorbeeld:  
* Hoe wordt een TV-reclame gemaakt; Hoe lang duurt dat eigenlijk om te maken en wat komt er allemaal bij kijken? Ze zijn soms wel 4 maanden bezig met bedenken, filmen monteren en afwerken. En uiteindelijk duurt de reclame maar 20 seconde! 
* Leren programmeren met 'Scratch'. * Houtbewerken, ze mochten helemaal zelf een voederhuisje voor vogels maken.
* Iets maken met een 3D printer.
Het was echt heel erg leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar!

Verslaggeving door Huub en Teime - groep 8a
" Het PET event is mede mogelijk met het Nova en Haarlem college. 
Toen we aankwamen moesten we bij ons groepje staan. Je kreeg een begeleider mee. Hij/Zij bracht je naar je onderdeel. De man legde uit wat je moest doen. We moesten koper snijden en schuren, verbanden. Daarna moesten we technisch lego in elkaar zetten en programmeren. Toen liepen we naar buiten en gingen we in een garage. Daar ging een man uitleggen wat een 3D printer is en wat je er mee doet. Toen moesten we een soort kubus in elkaar zetten en kon je een prijs winnen. Uiteindelijk omdat we de laatste groep waren mocht iedereen een 3D kunstwerk meenemen. Toen gingen we terug naar het ophaalpunt en het was super leuk!"

Donderdag 26 januari - groepen 6 
Geschreven door: Floor en Emma groep 6a. 

 Vandaag gingen we naar Thijsse´s hof.   Dat is heel leerzaam, want je leert er veel over de natuur.   Ook gingen we vogels spotten. Aan het begin was het een beetje saai, want we wisten niet waar het over ging. Toen we het wisten was het interessant en leuk. (Het ging over vogels.) We moesten allemaal opdrachten maken zoals: een veertje onderzoeken met een microscoop en nog veel meer. Het was heel leuk, interessant en gezellig. Doei! Thijsse's hof wordt 4 per jaar bezocht met de seizoenen mee in het kader van natuur en milieu educatie.