Groep 7

Groep 7 is een bijzonder jaar. De kinderen zijn al in staat om wat dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan en worstelen tegelijkertijd al een beetje met de eerste symptomen van de puberteit. Aan de ene kant willen ze onze hulp, aan de andere kant worden ze steeds zelfstandiger.   
We horen ouders en kinderen wel eens zeggen dat groep 7 een belangrijk schooljaar is. Dat vinden wij ook, maar niet belangrijker dan andere schooljaren. Het is elk jaar belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de klas en zich goed kan ontwikkelen.
In groep 7 volgt nog geen (voorlopig) schooladvies. Dat komt pas in groep 8. 
Wel maken de kinderen in groep 7 de Entreetoets). Dit is één van de vele bouwstenen voor dat schooladvies in groep 8.   
Differentiatie: Er wordt bij taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen lesgegeven op meerdere niveaus:  
Verrijkt (stofreductie en plusopdrachten)
Basis: Intensief (na de basisinstructie, verlengde instructie)  

Spreken en luisteren
Gesprek in groep, rollen die nodig zijn, feiten, meningen en argumenten herkennen en geven.
Mening geven, vragen stellen om de ander beter te begrijpen/stelling argumenten voor of tegen bedenken/formuleren
Gedicht voordragen/luisteren
Luister tekst samenvatten in schema
Leesbegrip Kritisch lezen; Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Schema over tekst invullen.
Voorspellen hoe verhaal loopt.
Dialoog (in)directe reden herkennen.
Gedicht opbouw en kenmerken herkennen.
Betoog herkennen.

Woord- en zinsbouw
Gezegde en voltooid deelwoord herkennen en gebruiken/onderwerp en persoonsvorm in zin met voegwoord aanwijzen/ lijdend voorwerp en verschillende woordsoorten herkennen en gebruiken
Synoniemen en tegenstellingen herkennen en gebruiken
Directe en indirecte rede herkennen en gebruiken
Stellen
Schrijven van recensie, verslag, samenvatting, informatief artikel, dialoog en gedicht:  kort en flexibel programma met als doel een leesbaar handschrift voor alle leerlingen. 
Formulier invullen
Woordenschat
Leren van woorden en verdiepen van woordkennis; strategieën aanleren om betekenis van onbekende woorden te kunnen achterhalen.

Extra’s: Naast dit reguliere programma zijn er jaarlijks een aantal gastlessen en uitjes: (Helaas zijn deze voorlopig even onder voorbehoud vanwege het Coronavirus) ·
Uitje naar de ijsbaan. 
Deelname aan mediamasters 
Gastles bureau discriminatiezaken over vooroordelen. Hierbij hoort ook een briefwisseling met leerlingen van een school in Schalkwijk en een stadswandeling ‘Sporen uit de Tweede Wereldoorlog’  
Sportdag  
Gastspreker ‘Na de oorlog’  
Gastlessen brandweer  
Gastlessen bureau Halt (‘online veiligheid’ en ‘overlast rond de jaarwisseling’  
Ouders in de klas   

Citotoetsen:  In groep 7 volgt een citotoets M7 in januari (ons leerlingvolgsysteem)  en de Entreetoets in mei. De Entreetoets meet o.a. de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging. De score van de Entreetoets geeft een voorspelling van het best passende brugklastype bij het kind. Doordat wij in mei de Entreetoets afnemen, nemen we niet nog eens in juni de cito E7 af. De scores van de Entreetoets kunnen omgezet worden naar cito E7 zodat het leerlingvolgsysteem doorloopt.

Let op: de score van de Entreetoets is absoluut geen schooladvies. Het is één van de bouwstenen van het schooladvies dat pas in groep 8 gegeven zal worden.   Ontwikkelgesprekken In groep 7 werken we met ontwikkelgesprekken. Hierdoor krijgt uw kind inzicht in zijn/haar eigen leerproces aan de hand van drie ontwikkelgesprekken gedurende het schooljaar.
De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling wordt hierbij geplaatst bij de leerlingen. In de periode die volgt op het ontwikkelgesprek, gaan de leerlingen zelf aan de slag om hun ontwikkelpunten te verbeteren. 

 

Afgelopen woensdag 27 oktober hield de GGD Kennemerland een kinderpersconferentie over Corona en gezondheid, speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw van alle basisscholen in de regio. 
Anne (6b),  heeft woensdag de kinderpersconferentie over Corona van de GGD Kennemerland namens onze school bijgewoond. Ze heeft veel nieuwe weetjes opgedaan; wist je bijvoorbeeld dat ‘Corona’ in het Latijn ‘kroon’ betekent?
Anne heeft vragen mogen stellen die ze van tevoren met de klas had voorbereid.
Eén van haar vragen is terug te zien op het zes uur journaal van NH televisie via Youtube.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/293806/kinderen-op-stoel-van-journalisten-bij-kinderpersconferentie-ggd-kennemerland

Super goed gedaan Anne!