Groep 7

Groep 7 is een bijzonder jaar. De kinderen zijn al in staat om wat dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan en worstelen tegelijkertijd al een beetje met de eerste symptomen van de puberteit. Aan de ene kant willen ze onze hulp, aan de andere kant worden ze steeds zelfstandiger.   
We horen ouders en kinderen wel eens zeggen dat groep 7 een belangrijk schooljaar is. Dat vinden wij ook, maar niet belangrijker dan andere schooljaren. Het is elk jaar belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de klas en zich goed kan ontwikkelen.
In groep 7 volgt nog geen (voorlopig) schooladvies. Dat komt pas in groep 8. 
Wel maken de kinderen in groep 7 de Entreetoets). Dit is één van de vele bouwstenen voor dat schooladvies in groep 8.   
Differentiatie: Er wordt bij taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen lesgegeven op meerdere niveaus:  
Verrijkt (stofreductie en plusopdrachten)
Basis: Intensief (na de basisinstructie, verlengde instructie)  

Spreken en luisteren
Gesprek in groep, rollen die nodig zijn, feiten, meningen en argumenten herkennen en geven.
Mening geven, vragen stellen om de ander beter te begrijpen/stelling argumenten voor of tegen bedenken/formuleren
Gedicht voordragen/luisteren
Luister tekst samenvatten in schema
Leesbegrip Kritisch lezen; Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Schema over tekst invullen.
Voorspellen hoe verhaal loopt.
Dialoog (in)directe reden herkennen.
Gedicht opbouw en kenmerken herkennen.
Betoog herkennen.

Woord- en zinsbouw
Gezegde en voltooid deelwoord herkennen en gebruiken/onderwerp en persoonsvorm in zin met voegwoord aanwijzen/ lijdend voorwerp en verschillende woordsoorten herkennen en gebruiken
Synoniemen en tegenstellingen herkennen en gebruiken
Directe en indirecte rede herkennen en gebruiken
Stellen
Schrijven van recensie, verslag, samenvatting, informatief artikel, dialoog en gedicht:  kort en flexibel programma met als doel een leesbaar handschrift voor alle leerlingen. 
Formulier invullen
Woordenschat
Leren van woorden en verdiepen van woordkennis; strategieën aanleren om betekenis van onbekende woorden te kunnen achterhalen.

Extra’s: Naast dit reguliere programma zijn er jaarlijks een aantal gastlessen en uitjes: (Helaas zijn deze voorlopig even onder voorbehoud vanwege het Coronavirus) ·
Uitje naar de ijsbaan. 
Deelname aan mediamasters 
Gastles bureau discriminatiezaken over vooroordelen. Hierbij hoort ook een briefwisseling met leerlingen van een school in Schalkwijk en een stadswandeling ‘Sporen uit de Tweede Wereldoorlog’  
Sportdag  
Gastspreker ‘Na de oorlog’  
Gastlessen brandweer  
Gastlessen bureau Halt (‘online veiligheid’ en ‘overlast rond de jaarwisseling’  
Ouders in de klas   

Citotoetsen:  In groep 7 volgt een citotoets M7 in januari (ons leerlingvolgsysteem)  en de Entreetoets in mei. De Entreetoets meet o.a. de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging. De score van de Entreetoets geeft een voorspelling van het best passende brugklastype bij het kind. Doordat wij in mei de Entreetoets afnemen, nemen we niet nog eens in juni de cito E7 af. De scores van de Entreetoets kunnen omgezet worden naar cito E7 zodat het leerlingvolgsysteem doorloopt.

Let op: de score van de Entreetoets is absoluut geen schooladvies. Het is één van de bouwstenen van het schooladvies dat pas in groep 8 gegeven zal worden.   Ontwikkelgesprekken In groep 7 werken we met ontwikkelgesprekken. Hierdoor krijgt uw kind inzicht in zijn/haar eigen leerproces aan de hand van drie ontwikkelgesprekken gedurende het schooljaar.
De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling wordt hierbij geplaatst bij de leerlingen. In de periode die volgt op het ontwikkelgesprek, gaan de leerlingen zelf aan de slag om hun ontwikkelpunten te verbeteren. 


02 februari -  groepen 8
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan het PET event, techniekdagen voor de basisschool.
Elke groep heeft drie workshops gedaan zoals bijvoorbeeld:  
* Hoe wordt een TV-reclame gemaakt; Hoe lang duurt dat eigenlijk om te maken en wat komt er allemaal bij kijken? Ze zijn soms wel 4 maanden bezig met bedenken, filmen monteren en afwerken. En uiteindelijk duurt de reclame maar 20 seconde! 
* Leren programmeren met 'Scratch'. * Houtbewerken, ze mochten helemaal zelf een voederhuisje voor vogels maken.
* Iets maken met een 3D printer.
Het was echt heel erg leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar!

Verslaggeving door Huub en Teime - groep 8a
" Het PET event is mede mogelijk met het Nova en Haarlem college. 
Toen we aankwamen moesten we bij ons groepje staan. Je kreeg een begeleider mee. Hij/Zij bracht je naar je onderdeel. De man legde uit wat je moest doen. We moesten koper snijden en schuren, verbanden. Daarna moesten we technisch lego in elkaar zetten en programmeren. Toen liepen we naar buiten en gingen we in een garage. Daar ging een man uitleggen wat een 3D printer is en wat je er mee doet. Toen moesten we een soort kubus in elkaar zetten en kon je een prijs winnen. Uiteindelijk omdat we de laatste groep waren mocht iedereen een 3D kunstwerk meenemen. Toen gingen we terug naar het ophaalpunt en het was super leuk!"

Donderdag 26 januari - groepen 6 
Geschreven door: Floor en Emma groep 6a. 

 Vandaag gingen we naar Thijsse´s hof.   Dat is heel leerzaam, want je leert er veel over de natuur.   Ook gingen we vogels spotten. Aan het begin was het een beetje saai, want we wisten niet waar het over ging. Toen we het wisten was het interessant en leuk. (Het ging over vogels.) We moesten allemaal opdrachten maken zoals: een veertje onderzoeken met een microscoop en nog veel meer. Het was heel leuk, interessant en gezellig. Doei! Thijsse's hof wordt 4 per jaar bezocht met de seizoenen mee in het kader van natuur en milieu educatie.