HomePraktischVerlofaanvraag

Verlofaanvraag en leerplicht

Wij wijzen u er met klem op dat slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming wordt verleend. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van Leerplein. Indien u van de verlofregeling gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor bij de directeur een schriftelijk verzoek indienen. De hiervoor bestemde formulieren zijn op school bij de administratie verkrijgbaar. Wanneer geen toestemming is verleend en de lessen toch worden verzuimd, dan heeft de school de wettelijke plicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op de naleving van de leerplicht.

Verlofregels
Leerplein_regels_iedereen_naar_school.pdfDank voor alle inzendingen en wat hebben jullie je best gedaan! Het was daarom heel moeilijk voor ons om te kiezen.
Alle prachtige inzendingen zullen te zien zijn in de school komende weken. 1 tekening sprong er toch echt uit en komt daarom op de voorkant van het programmaboekje te staan van het zomerfeest die komende week aan de oudste per gezin wordt uitgedeeld.
Shout out naar Cynthia uit 7B! 

Ook de midden en onderbouw is natuurlijk niet onbelicht gebleven; de tekening van Arwen uit 4a en  Philou uit 2b zijn ook in het programmaboekje te zien! Veel dank voor jullie inzet, we hebben genoten vanaf jullie creativiteit! 

 Liefs van de activiteiten commissie 
Groep 8A is 12-5-'22 naar het Blindenmuseum in Velsen geweest.
Toen we aankwamen werden we begeleid door blinde mensen. Het begon met zelf braille schrijven. Dan moest je je eigen naam schrijven op een braille typemachine en onze begeleider moest het dan lezen.
Toen gingen we in een rijtje door een hele donkere ruimte met allerlei obstakels, geluid en geuren.

We beleefden hoe het is om als blinde door het park te lopen en in de disco te dansen. Het was een leuke ervaring en zeker een aanrader voor meerdere klassen.
Groeten,
Dinte en Saar