HomePraktischVerlofaanvraag

Verlofaanvraag en leerplicht

Wij wijzen u er met klem op dat slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming wordt verleend. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van Leerplein. Indien u van de verlofregeling gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor bij de directeur een schriftelijk verzoek indienen. De hiervoor bestemde formulieren zijn op school bij de administratie verkrijgbaar. Wanneer geen toestemming is verleend en de lessen toch worden verzuimd, dan heeft de school de wettelijke plicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op de naleving van de leerplicht.

Verlofregels
Leerplein_regels_iedereen_naar_school.pdfWij gingen met onze klas naar de Eerebegraafplaats in de duinen. Na een half uurtje fietsen waren we daar aangekomen. We gingen eerst even luisteren naar een verhaal. En toen nam onze begeleider, meneer van Hasselt, ons mee naar de begraafplaats. Daar mochten we allemaal vragen stellen en daarna mochten we rondlopen over de begraafplaats. De enige vrouw die daar begraven is, is Hannie Schaft.
Frederique, Liselotte, Lara.

Groep 8A is 12-5-'22 naar het Blindenmuseum in Velsen geweest.
Toen we aankwamen werden we begeleid door blinde mensen. Het begon met zelf braille schrijven. Dan moest je je eigen naam schrijven op een braille typemachine en onze begeleider moest het dan lezen.
Toen gingen we in een rijtje door een hele donkere ruimte met allerlei obstakels, geluid en geuren.

We beleefden hoe het is om als blinde door het park te lopen en in de disco te dansen. Het was een leuke ervaring en zeker een aanrader voor meerdere klassen.
Groeten,
Dinte en Saar