HomePraktischVerlofaanvraag

Verlofaanvraag en leerplicht

Wij wijzen u er met klem op dat slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming wordt verleend. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van Leerplein. Indien u van de verlofregeling gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor bij de directeur een schriftelijk verzoek indienen. De hiervoor bestemde formulieren zijn op school bij de administratie verkrijgbaar. Wanneer geen toestemming is verleend en de lessen toch worden verzuimd, dan heeft de school de wettelijke plicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op de naleving van de leerplicht.

Verlofregels
Leerplein_regels_iedereen_naar_school.pdf

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Elke week het laatste nieuws ontvangen? Nooit meer een studiedag vergeten? Snel op de hoogte van het vakantierooster? Weten wat de activiteiten van de komende week zijn? Dat kan heel gemakkelijk en nu ook op uw mobiel. Meld u aan en ontvang elke vrijdag "De Kras".

Nieuwsbrief De Kras ook op mobiel!