HomePraktischOR (ouderraad)

OR (Ouderraad)

De Crayenester Basisschool heeft een Ouderraad die fungeert als klankbord voor ouders: het verbindend element tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding (en Medezeggenschapsraad) van de school. De Crayenester Ouderraad (“OR”) legt de wensen en signalen van ouders neer waar ze horen, vertaalt deze in prioriteiten, en koppelt vervolgens terug wat er mee is gedaan. Daarnaast probeert de Ouderraad zoveel mogelijk invulling te geven aan de praktische realisatie van die prioriteiten, met behulp van werkgroepen voor activiteiten, sporten etc. wensen – laat het ons weten op crayenesterouderraad@gmail.com, of schiet ons even aan.

  • Martijn Horsman (voorzitter)

  • Guido Stigter, penningmeester
  • Frans van de Werf
  • Juf Vera
  • Juf Linda 

Leden van OR

Guido Stigter



Frans van der Werf


Frans van der Werf, vader van Yara, groep 8A (schoooljaar 2019-2020).
Vanuit de ouderraad betrokken bij onder andere de coördinatie van de Avondvierdaagse en de Heemstede loop.
Ik vind het belangrijk dat kinderen in een prettige en veilige omgeving opgroeien en les krijgen en zich daarbij ook op sportief vlak ontwikkelen. 


Martijn Horsman (voorzitter)


Mijn kinderen Lies en Gijs zitten op de Crayenester, ik ben bij de school betrokken sinds 2010, toen onze oudste in groep 1 startte, die inmiddels op de middelbare school zit. Ouders dragen belangrijke steentjes bij op school, ieder naar eigen kunnen.

De OR zorgt voor continuïteit in activiteiten op school met hulp van ouders en leerkrachten.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Elke week het laatste nieuws ontvangen? Nooit meer een studiedag vergeten? Snel op de hoogte van het vakantierooster? Weten wat de activiteiten van de komende week zijn? Dat kan heel gemakkelijk en nu ook op uw mobiel. Meld u aan en ontvang elke vrijdag "De Kras".

Nieuwsbrief De Kras ook op mobiel!